lumenz talentontwikkeling  
 
 home
 organisatie-
 ontwikkeling
 beleids-
 evenementen

 werkvormen

 om de hoek

 coachkamer

 wie zijn wij

 contact
 
    wie zijn wij | onze klanten  
 

 onze missie
   

 onze waarden
   

 onze klanten
   

 onze partners
   
 maatschappelijke
 projecten
   
     
     
     
Onze klanten

Lumenz talentontwikkeling heeft van onderstaande organisaties het vertrouwen gekregen om voor het management, teams en/of medewerkers maatwerk –advies, -ontwikkelingstrajecten of trainingen te verzorgen:

 • Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU)
 • BAT Niemeyer
 • Brandweer Haarlem
 • Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen
 • Busoc
 • Coördinatiepunt ICT gemeenten (CP-ICT)
 • Dienst Justitiële Inrichtingen
 • DOEN Evenementen
 • EGEM i-teams
 • Gemeente Amsterdam; dienst Stadstoezicht
 • Gemeente Den Haag; dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Gemeente Den Haag, dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn
 • Gemeente Leiden, team Inburgering
 • Gemeente Leiden, Afdeling Realisatie/Stadsleven
 • Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Haaglanden
 • Haagse Hogeschool; Facilitair Bedrijf
 • Haags Startpunt Nieuwkomers
 • Hulpverleningsdienst Kennemerland (HDK)
 • ICTU, programma RENOIR
 • IND
 • Kwaliteittsinsituut Nederlandse Gemeenten
 • Meerkring; Bestuur openbare basisscholen Amersfoort
 • Ministerie van Ecomie, Landbouw & Innovatie
 • Ministerie van SZW
 • Ministerrie van VWS
 • MMID
 • NS Highspeed
 • Omnigroen, onderdeel van de Haeghe groep
 • Pink Roccade
 • Politie Flevoland en Gooi- en Vechtstreek
 • Prorail
 • ROI
 • Stichting Inlichtingenbureau
 • Stichting Tangent voor primair onderwijs
 • UWV; directie Ziektewet
 • UWV; directie Werkloosheidwet
 • UWV; directie Inkoop Re-integratiediensten
 • Waternet Amsterdam